Ontwerp

Groen Ontwerpen en Bouwen

Ing. Henk Rouwenhorst

Olde Kaste 4a Keijenborg

info@groenontwerpenenbouwen.nl

Ontwerpen

Ontwerpen en detailleren vanuit het Passiefhuis principe ;Wat is een passiefhuis?

Een passiefhuis onderscheidt zich door de bijzondere combinatie van een zeer hoogwaardig en aangenaam, gezond binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik.

Uitgangspunt  bij het ontwerp is het vervaardigen van een compacte massa, waarbij de oriëntatie op de zon essentieel is.De schil van de woning wordt optimaal geïsoleerd, tevens is er veel aandacht voor de luchtdichtheid van de aansluitdetails, een effectieve kierdichting, het voorkomen van warmte lekken.

Het eindresultaat is een woning met een zeer lage energiebehoefte, passieve warmte bronnen zoals de zon, bewoners en aanwezige apparatuur zorgen voor bijna alle benodigde warmte.

Hierdoor is er nog maar heel weinig energie nodig om de woning in de winter op temperatuur te houden.

Om het binnenklimaat aangenaam te houden moet er uiteraard wel geventileerd worden,een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte terugwinning is noodzakelijk.In de zomer garanderen passieve strategieën zoals een goed ontwerp, zware schilisolatie, de aanwezigheid van thermische massa, zonwering en nachtventilatie een comfortabel en gezond binnenklimaat.

Met betrekking tot het aspect gezondheid is binnen de mogelijkheden het damp-openbouwen* wat ons betreft een belangrijk uitgangspunt.(* download kennisdocument dampopen bouwen, voor verklaring)

In Duitsland waar men veel ervaring heeft met passiefhuisbouw een alledaags fenomeen, in Nederland echter is het dampdicht bouwen gemeengoed.

Maar ook het toepassen van materialen die bijdragen aan en gezond binnenklimaat is een belangrijke voorwaarde, glas- en steenwol hebben hier niet de voorkeur.

Elk passiefhuis draagt op deze manier bij aan het milieu en je portemonnee zonder op comfort of andere aspecten in te leveren.Belangrijke voorwaarde voor het welslagen van verbouw of nieuwbouw is een integrale benadering van ontwerptechnische, bouwkundige en installatie technische maatregelen.De passiefhuistechnologie die gebaseerd is op specifieke kennisontwikkeling in het buitenland.


Het passiefhuisconcept is oorspronkelijk - eind jaren tachtig - ontwikkeld door Prof. Bo Adamson aan de Universiteit van Lund in Zweden en in de jaren negentig verder gebracht door het wetenschappelijke Passiv Haus Institut (PHI) in Darmstadt onder leiding van Dr. Wolfgang Feist. Feist is bij uitstek de grondlegger van de verdere verspreiding van de passiefhuistechnologie in Europa en daarbuiten. Inmiddels is een groot aantal instituten en onderwijsinstellingen vooral in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland betrokken bij de kennisontwikkeling en kennisoverdracht van deze duurzame technologie.


Ervaringen in buiten- en binnenlandVooral Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland zijn koplopers m.b.t. de passiefhuisbouw, maar ook in Nederland, Denemarken België, Italië en Frankrijk zijn de afgelopen zes jaar de eerste passiefhuizen gerealiseerd. De ervaringen zijn uitermate positief.  Energieneutraal ;Door toevoeging van o.a. PV-cellen, ben je in staat om in je eigen energie behoefte te voorzien.


De bouwmethodiek voor de toekomst.

Copyright © All Rights Reserved